Unreal Engine Open World Landscapes

دسته بندی Tutrial | آموزش/آموزش های Unreal Engine
حجم 13.4 GB
تعداد دانلود 0
ورژن Unreal Engine
تولید کننده Unreal Engine
رمز فایل 3dmaxobject.com
نسخه PDF دانلود
نوع فایل ویژه

آنچه یاد خواهید گرفت

چگونه می توان مناظر موجود (دنیای واقعی!) را وارد کرد
چگونه می توان کوه ها ، دره ها ، فلات ها و غارها را مجسمه سازی کرد
چگونه می توان یک زمین را با بافت های گل ، چمن ، سنگ یا برف رنگ آمیزی کرد
نحوه ایجاد چرخه روز / شب


شرح

در این دوره طراحی شما خواهید آموخت که چگونه از ابزارهای ویرایش منظره و شاخ و برگ Unreal Engine 4 استفاده کنید تا بتوانید محیط های جهان باز را مانند آنچه در "افسانه Zelda: Breath of the Wild" دیده می شود ، ایجاد کنید.